Verbenaceae

Phyla canescens (Kunth) Greene

[Lippia canescens Knuth]

Família: Verbenaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: sòls calcigats, descampats, solars abandonats, parcs
Sectors: plana

Verbena bonariensis L.

Família: Verbenaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: sorrals fluvials, vores de camins
Sectors: plana

Verbena officinalis L.

berbena

Família: Verbenaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades herbàcies, herbassars ruderals, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana