Violaceae

Viola alba Besser subsp. denhardtii (Ten.) W. Becker

viola boscana

Família: Violaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana

Viola arvensis Murray

[V. tricolor subsp. arvensis (Murray) Gaudin]

pensament de camp

Família: Violaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental, Àsia)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps
Sectors: Guilleries, plana

Viola canina L.

viola canina

Família: Violaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides
Sectors: Guilleries

Viola kitaibeliana Schult.

[V. tricolor subsp. minima Gaudin]

pensament menut

Família: Violaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, pradells
Sectors: Guilleries, plana

Viola odorata L.

viola d’olor

Família: Violaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos de ribera, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries

Viola reichenbachiana Jord.

[V. sylvestris Lam., nom. illeg.]

viola silvestre

Família: Violaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos caducifolis, alzinars
Sectors: Guilleries

Viola riviniana Rchb.

[V. sylvestris Lam. subsp. riviniana (Rchb.) Tourlet]

viola silvestre

Família: Violaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos caducifolis, alzinars
Sectors: Guilleries, plana

Viola suavis M. Bieb.

Família: Violaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides
Sectors: Guilleries, plana

Viola tricolor L. subsp. tricolor

pensament

Família: Violaceae
Regió: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins
Sectors: plana