Euonymus europaeus L.

[Evonymus europaeus Mill.]

boneter

Família: Celastraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos humits, vorades forestals, bardisses
Sectors: Guilleries, plana