Euonymus japonicus Thunb.

[Evonymus japonicus L.]

evònim

Família: Celastraceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: terrasses fluvials, descampats
Sectors: plana