Filago pyramidata L.

[F. obovata Pomel]

herba del borm

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, erms, sorrals
Sectors: Guilleries, plana