Frangula alnus Mill. subsp. alnus

[Rhamnus frangula L.]

fràngula

Família: Rhamnaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vernedes
Sectors: Guilleries