Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior

freixe de fulla grossa

Família: Oleaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos de ribera, sots humits
Sectors: Guilleries