Fumaria capreolata L.

fumària enfiladissa

Família: Papaveraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, marges, vores de camins, runams, terres remogudes
Sectors: Guilleries, plana