Fumaria officinalis L. subsp. officinalis

fumària oficinal

Família: Papaveraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, horts, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana