Fumaria parviflora Lam.

fumària de flor menuda

Família: Papaveraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana