Galeopsis segetum Neck.

galeopsis blanca

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: talussos saulonosos, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries