Galium aparine L.

apegalós

Família: Rubiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins, marges de camps, vores d’aigua, descampats
Sectors: Guilleries, plana