Galium maritimum L.

espunyidella peluda

Família: Rubiaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: boscos clars, talussos, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana