Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.

blat de perdiu

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pistes forestals, pradells terofítics, sòls sorrencs, prats secs
Sectors: Guilleries, plana