Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.

gaudínia

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats, vorades humides, cunetes
Sectors: Guilleries, plana