Geranium columbinum L.

gerani de colom

Família: Geraniaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vorades herbàcies, herbassars, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana