Geranium dissectum L.

gerani de fulla retallada

Família: Geraniaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps, vorades forestals, vores de pistes forestals, prats
Sectors: Guilleries, plana