Geranium molle L.

suassana blana

Família: Geraniaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vegetació ruderal, camps, herbassars, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana