Geranium purpureum Vill.

[G. robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman]

herba de Sant Robert

Família: Geraniaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: alzinars, suredes, boscos clars, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana