Geranium robertianum L.

herba de Sant Robert

Família: Geraniaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: boscos caducifolis, sots humits, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries, plana