Gladiolus italicus Mill.

lliri dels blats

Família: Iridaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: marges de camps, fenassars
Sectors: plana