Glebionis segetum (L.) Fourr.

[Chrysanthemum segetum L.]

ull de bou

Família: Asteraceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sembrats, camps d’avellaners, vinyes
Sectors: Guilleries, plana