Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reut.) Schiffn.

el·lèbor verd

Família: Ranunculaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vernedes, fagedes, sots humits
Sectors: Guilleries, plana