Herniaria glabra L.

herniària glabra

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, sorrals, prats pasturats, solars
Sectors: Guilleries, plana