Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus

[Coronilla emerus L.]

coronil·la boscana

Família: Fabaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: vorades forestals humides, boscos caducifolis clars
Sectors: Guilleries