Holcus mollis L.

holcus fi

Família: Poaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, landes, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries, plana