Hyparrhenia sinaica (Delile) G. López

albellatge de fulla estreta


· Família: Poaceae

· Regió fitogeogràfica: tropical

· Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies)


· Hàbitat SCF: prats secs, vores de carreteres i camins, erms, descampats

· Freqüència SCF: rara

· Sectors SCF: plana

___