Hypochaeris radicata L. subsp. radicata

peluda

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats, fenassars, marges de camps, vores de camins, talussos
Sectors: Guilleries, plana