Infografia: les regions biogeogràfiques de la flora de Santa Coloma de Farners

floraSCF_origen_autòct_allòct4

La imatge mostra la distribució percentual de tàxons autòctons i al·lòctons i, per cadascun d’aquests grups, el percentatge d’espècies de les diferents regions biogeogràfiques d’origen.

___