Isolepis setacea (L.) R. Br.

[Scirpus setaceus L.]

Família: Cyperaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls temporalment humits, basses de pistes forestals saulonoses
Sectors: Guilleries, plana