Juncus articulatus L. subsp. articulatus

jonquet articulat

Família: Juncaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: basses, sòls temporalment humits, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana