Juncus bufonius L.

jonc de galàpet

Família: Juncaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls temporalment humits, basses, sorrals fluvials, basses de pistes forestals saulonoses
Sectors: Guilleries, plana