Juncus tenageia L. fil.

Família: Juncaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls temporalment humits, basses
Sectors: Guilleries, plana