La flora del pla de Santa Coloma de Farners. Caracterització i aportacions per a la seva gestió

interes4

A partir de inventari de les plantes vasculars realitzat al llarg de l’any 2016, en aquest treball es caracteritza la flora del pla de Santa Coloma i dels tres subsectors que s’hi han establert (plana al·luvial, àrea pliocènica i àrea urbana). S’analitzen els diferents espectres taxonòmics, biogeogràfics i de formes vitals i es dóna una visió comparativa entre les característiques de la flora del pla de Santa Coloma i la d’altres territoris propers. Així mateix, s’aporten dades sobre aspectes rellevants per a la gestió de la flora i els hàbitats: espècies més singulars, plantes invasores, grau de protecció de la flora, espais i hàbitats d’especial interès florístic, etc.

El treball es pot consultar en aquest enllaç.

___