Lactuca saligna L.

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins
Sectors: Guilleries