Lactuca serriola L.

enciam bord

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins, herbassars ruderals, descampats
Sectors: Guilleries, plana