Lactuca tenerrima Pourr.

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: prats secs, talussos
Sectors: Guilleries