Lamarckia aurea (L.) Moench

lamàrquia

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: solars
Sectors: plana