Lathyrus aphaca L.

gerdell

Família: Fabaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sembrats, marges de camps, vores de camins
Sectors: plana