Lathyrus ochrus (L.) DC.

tapissot

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, marges de camps, vores de camins
Sectors: plana