Lathyrus tingitanus L.

guixó de Tànger

Família: Fabaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars, vores de camins
Sectors: Guilleries