Laurus nobilis L.

llorer

Família: Lauraceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: sots humits, boscos de ribera
Sectors: Guilleries, plana