Lepidium campestre (L.) R. Br.

lepidi campestre

Família: Brassicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana