Lepidium draba L. subsp. draba

[Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba]

bàbol

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals, marges
Sectors: Guilleries