Lepidium graminifolium L.

morritort de fulla estreta

Família: Brassicaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: erms, descampats, sorrals, terrasses fluvials
Sectors: Guilleries, plana