Les lletereses (Euphorbia), un dels gèneres més diversos del municipi

Euphorbia helioscopia

Les lletereses són plantes de la família de les euforbiàcies i pertanyen a un gènere botànic (Euphorbia) que es distribueix per una àmplia part de món, sobretot en àrees tropicals, subtropicals i temperades. El seu nom popular es deu a que tenen un làtex blanc com la llet (que es desprèn en trencar la tija o les fulles), que és càustic i irritant. L’estructura de la inflorescència (la manera com s’agrupen les flors i les bràctees que les acompanyen) és molt particular i ajuda a reconèixer fàcilment les plantes d’aquest grup.

A casa nostra n’hi ha un gran nombre d’espècies que són majoritàriament plantes herbàcies, tot i que en d’altres continents hi ha Euphorbia de port arbori, suculentes (com el “cardón” de Canàries), espinoses, etc., i algunes d’elles són tan conegudes com les ponsèties (les “flors de Nadal”).

A Santa Coloma de Farners, el gènere Euphorbia és un dels més diversificats del municipi (Gesti, 2020), ja que hi podem observar fins a 16 lletereses diferents:

Espècies i subespècies del gènere Euphorbia presents al municipi
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia exigua L.
Euphorbia falcata L.
Euphorbia flavicoma DC. subsp. mariolensis (Rouy) O.Bolòs & Vigo
Euphorbia flavicoma DC. subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti
Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia
Euphorbia illirica Lam. [=Euphorbia villosa Waldst. et Kit. ex Willd.]
Euphorbia lathyris L.
Euphorbia maculata L.
Euphorbia nutans Lag.
Euphorbia peplus L.
Euphorbia platyphyllos L.
Euphorbia prostrata Aiton
Euphorbia segetalis L.
Euphorbia serpens Kunth
Euphorbia helioscopia, E. segetalis, E. nutans i E. amygdaloides
___