Limniris pseudacorus (L.) Fuss

[Iris pseudacorus L.]

lliri groc

Família: Iridaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vores de cursos fluvials
Sectors: Guilleries