Linaria pelisseriana (L.) Mill.

Família: Plantaginaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, brolles, camps d’avellaners, vinyes
Sectors: plana