Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

[Chenopodium polyspermum L.]

blet polisperm

Família: Amaranthaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials, herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana