Lobularia maritima (L.) Desv.

[Alyssum maritimum (L.) Lam.]

caps blancs

Família: Brassicaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: talussos, vores de camins i carreteres, solars abandonats, erms
Sectors: Guilleries, plana